Artist Diaries 
MUFFA International Student Trienal 
In the project that started during the International Student Triennial, the artists were asked to fill in the notebooks sent to them and send them back. Within the scope of this project, which has been continuing since 2013, the diaries enriched with the participation of new artists every year are exhibited in different locations of the country.
Sanatçı Günlükleri
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Uluslararası Öğrenci Trienali
Uluslararası Öğrenci Trienali’nde başlayan projede sanatçılardan kendilerine yollanan defterleri doldurup geri göndermeleri istendi. 2013 yılından beri devam eden bu proje kapsamında her yıl yeni sanatçıların da katılımıyla zenginleşen günlükler ülkenin farklı lokasyonlarında sergileniyor.
Back to Top