Escapist
Escape Games Centre
Turkey's first Escape Games Center was established in 2015, since that day Escapist produced 10 different thematic games and entertained more than 100,000 people. Escapist, which also produces company events and production designs for corporate brands, continues to share and realize the dreams of its partners with an interdisciplinary structure. Escapist succeeded to enter the 50 most creative list of Media Cat in the year it opened with the campaigns created.
Escapist
Kaçış Oyunları Merkezi 
Türkiye’nin ilk kaçış oyunları merkezi olarak 2015 yılında kurulan Escapist açıldığı günden beri 10 farklı tematik oyunla 100.000’ den fazla oyuncuyu ağırladı. Kurumsal markalara özel lansman, şirket etkinliği ve prodüksiyon tasarımları da üreten Escapist, disiplinler arası bir yapılanmayla partnerlerinin hayallerine ortak olmaya ve hayata geçirmeye devam ediyor. Escapist yarattığı kampanyalarla açıldığı yıl Media Cat en yaratıcı 50 listesine girmeyi başardı. 
Back to Top