The Energy Inside is Enough for Everything
BURN Ad
A TV advertisement aimed at the supporters of 3 big sports clubs was worked out for the promotion of Burn's bottles with special packaging designs for Beşiktaş, Fenerbahçe and Galatasaray Sports Clubs. In the films,we see what the real supporters' groups lived during a match day, it was tried to emphasize that everyone has a colorful fan identity from the employee to the student. Each of the films prepared with only photos and has more than 500 photo frames.
İçindeki Enerji Her Şeye Yeter 
BURN Reklam Filmi 
Burn’un Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri için özel ambalaj tasarımlı şişelerinin tanıtımı için 3 büyük spor kulübünün taraftarlarına yönelik bir TV reklamı çalışıldı. Her birinde gerçek taraftar gruplarının bir maç günü boyunca yaşadıklarının anlatıldığı filmlerde, çalışanından öğrencisine, herkesin içinde renkli taraftar kimliğinin olduğu vurgulanmaya çalışıldı. Sadece fotoğraflarla hazırlanan filmlerin her birinde, 500’den fazla fotoğraf karesi bulunuyor.
Back to Top