Save The Wild
Coca-Cola Gamified Recruitment Assessment Event @ CCI HQ 
A Gamified Evaluation Center has been designed for Coca-Cola, which is included in the recruitment process. In this center, candidates' skills -like team work, compatibility, leadership, communication, analytical thinking, etc.- were aimed to be observed and evaluated in the most appropriate environment and conditions. 100 candidates participated this cinematic experience in 4 different specially designed areas with 5 people teams within 1 day. CCI HR team and department managers watched the candidates in performance through the camera and microphone systems placed in the experience area. The candidate’s mission was to develop an antidote against a virus that found in the blood of polar bears in 2030 and fightback against their extinction. They only had 45 minutes for this task.
Save The Wild 
CCI Oyunlaştırılmış İşe Alım Değerlendirme Merkezi @ CCI Merkez Depo
Coca-Cola İçecek için işe alım sürecinin içinde yer alacak bir Oyunlaştırılmış Değerlendirme Merkezi kuruldu. Bu merkezde adayların takım çalışması, uyumluluk, liderlik, iletişim, analitik düşünme vb. yetenek ve özelliklerinin en uygun ortam ve koşullarda gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflendi. 100 aday, 1 gün içerisinde, 5’er kişilik ekipler halinde, özel tasarlanmış 4 ayrı alanda sinematik bir deneyim içinde değerlendirildiler. Oyun alanlarına yerleştirilen kamera ve mikrofon sistemleri sayesinde kurumun İK uzmanları ve departman yöneticileri kurulan rejiden oyuncuları izlediler. Adaylardan 2030 yılında kutup ayılarının kanında rastlanan ve soylarının tükenmesine neden olacak bir virüse karşı antidot geliştirmeleri istendi. Bu görev için sadece 45 dk’ları vardı. 

Back to Top